KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

    Podstawowym profilem działalności naszej firmy są usługi księgowo-podatkowe. Założenie takie przyświecało nam przy zakładaniu MERITUM i dlatego też kladziemy bardzo duży nacisk na to, aby usługi te świadczone były przez nas na najwyższym poziomie. Ponadto ciągle zmieniające się prawo podatkowe oraz mało stabilny system podatkowy w Polsce zmusza nas do ciągłego doskonalenia naszej wiedzy, a co za tym idzie podnoszenia kwalifikacji.

  • prowadzenie ksiąg handlowych w pełnym zakresie,

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

  • prowadzenie ewidencji ryczałtowych,

  • sporządzanie deklaracji podatkowych,

  • obsługa kontroli podatkowych,

  • prowadzenie ewidencji podatku VAT,

  • zakładanie, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych.


KADRY I PŁACE

Z prowadzeniem działalności gospodarczej bardzo ściśle związany jest obowiązek prowadzenia dokumentacji kadrowo-płcowej.

  • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej, tj. m.in. teczek osobowych oraz wszelkich wymaganych ewidencji,

  • przygotowywanie regulaminów pracy i płacy,

  • sporządzanie list płac z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia oraz obliczanie zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS,

  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i podatkowych dotyczących zatrudnionych pracowników,

  • optymalizacja warunków pracy i płacy na indywidualne potrzeby klientów.

BIZNES
  • sporządzanie biznes planów,

  • dokumentacje kredytowe,

  • wyceny wartości firm i aportów,

  • przekształcanie podmiotów gospodarczych,

  • projekty systemów zarządzania,

  • badania marketingowe,

  • wdrażanie systemów zarządzania jakością ISO,

  • restrukturyzacja i programy naprawcze.

 Kancelaria Podatkowa MERITUM

Kalkulator odsetkowy

Przydatne linki.


www.sejm.gov.pl - oficjalna strona Sejmu RP,

www.mofnet.gov.pl - oficjalna strona Ministerstwa finansów,

www.zus.gov.pl - oficjalna strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

www.biznes.onet.pl - serwis ekonomiczny,

www.infor.pl - serwis księgowo-podatkowy grupy INFOR,

www.izba-skarbowa.opole.pl - łatwy dostęp do wszystkich urzędów skarbowych na Opolszczyźnie.